به دفتر وکلای همگانی خوش آمدید!

ما یک دفتر وکالت طراز اول و مجرب با وکلای با تجربه هستیم.
دفتر وکالت ما در مرکز شهر یوته بوری قرار دارد.
وکلای ما مأموریت وکالت را پذیرفته و تحت عناوین زیر وارد عمل می شوند:

• وکیل حقوق خانواده، مانند مثلاً سرپرستی فرزند و دیدار و معاشرت با فرزند
• وکیل دعاوی بزهکاری، بعنوان وکیل مدافع متهم و نماینده قربانی جرائم که به نماینده شاکی موسوم است
• وکیل امور مهاجرت مانند مثلاً اجازه اقامت بعلت پناهندگی یا پیوند خانوادگی با یک فرد در سوئد
• وکیل در موارد تحت مراقبت اجباری قرار گرفتن یک کودک مطابق قانون مراقبت اجباری از کودکان و نوجوانان (LVU)

وکلای ما در صورت نیاز در مورد کمک به موکل خود جهت پرداخت حق الوکاله از طریق معاضدت قضائی یا حفاظت قضائی کمک می کنند.

دفتر وکالت ما در مرکز شهر یوته بوری، در منطقه ”نورداِستان” واقع است و همیشه برای مراجعه نزدیک است!

توجه! لطفا به ما به زبان انگلیسی ارسال