Medarbetare

UTBILDNING:

Socionomexamen 1992.

Juris kandidatexamen 2006.

Advokat sedan 2014.

YRKESVERKSAMHET:

Tingsmeritering vid Göteborgs tingsrätt 2006-2008

Föredragande jurist vid Kammarrätten i Göteborg 2008-2011

Anställd vid Birgitta von Sydow Advokatbyrå 2012-2013

Delägare, Allmänna Advokatbyrån.

ANNAN ERFARENHET:

Verksam som socialsekreterare 1992-1998

SPRÅK: 

Engelska, Svenska

Suzanne El khayat Ali

UTBILDNING:

Juristexamen 2012.

Advokat sedan 2017.

Bachelor of Laws with Honours 2008, University of Newcastle Upon Tyne. 

Master of Laws in International Commercial Law 2009, University of Newcastle Upon Tyne. 

YRKESVERKSAMHET:

Biträdande jurist vid Advokatbolaget Opus i Stockholm 2012-2013.

Biträdande jurist vid Kennedy advokatbyrå i Göteborg 2013-2014.

Tingsmeritering vid Vänersborgs tingsrätt 2014-2015.

Biträdande jurist och advokat vid AVA advokater i Göteborg 2015-2017.

Delägare vid allmänna advokatbyrån sedan 2017.

ANNAN ERFARENHET:

Styrelseledamot i Försvararkollegiet i Göteborg. Gästföreläsare sedan 2019 i kursen straff och processrätt om försvararens roll i brottmålsprocessen vid Göteborgs Universitet.

SPRÅK:

Svenska, Arabiska och Engelska


UTBILDNING:

Juristexamen 1996.

Kammaråklagare 2002.

Advokat sedan 2019.

Studier i statskunskap och psykologi samt rättsmedicin.

YRKESVERKSAMHET:

Tingsmeritering vid Göteborgs tingsrätt 1996-1998.

Åklagare, specialist inom grova sexualbrott, brott mot barn och brott i nära relation, även gedigen erfarenhet av förmögenhetsbrott, specialstraffrätt mm 1999-2016. 

Handläggare/föredragande hos Överåklagare/Utvecklingscentrum i Göteborg under viss tid som åklagare. 

Arbetslivserfarenhet från försäkringsbolag, polismyndighet samt sjukvård mm

Biträdande jurist vid Advokatfirman Svedberg/Aronsson i Göteborg 2016-2017. 

Biträdande jurist vid Allmänna Advokatbyrån i Göteborg 2017- 2019. 

Advokat och delägare vid Allmänna Advokatbyån i Göteborg sedan 2019. 

SPRÅK:

Svenska och EngelskaUTBILDNING:

Juristexamen 2013. 

Advokat sedan 2017.

YRKESVERKSAMHET:

Tingsmeritering vid Blekinge tingsrätt 2013-2015.

Biträdande jurist Advokatfirman Svedberg & Aronsson 2015-2017.

Advokat på Allmänna Advokatbyrån.

Delägare vid allmänna advokatbyrån sedan 2019.

SPRÅK:

Svenska, Engelska

Arash Khosravi

Telefon:

031-61 71 50

UTBILDNING:

Juristexamen 2017.

Advokat sedan 2020.

YRKESVERKSAMHET:

Biträdande jurist vid Advokatfirman Salmi & Partners 2017-2018.

Biträdande jurist och advokat vid Advokatbyrån Semper Fidelis AB 2018-2021.

Delägare vid Allmänna Advokatbyrån sedan 2021.

SPRÅK:

Svenska, Engelska och Persiska

ANNAN ERFARENHET

Handläggare/Föredragande hos Asylprövningsenhet på Migrationsverket.

Arbetslivserfarenhet från försäkringsbolag.

YRKESVERKSAMHET:

Migrationsverket 2008-2009

Biträdande jurist vid Advokatfirman Osvath AB 2009-2012

Notarietjänstgöring vid Förvaltningsrätten i Göteborg 2012 - 2015

Biträdande jurist och advokat vid Advokatfirman Credo AB 2015-2021

Delägare vid Allmänna Advokatbyrån i Göteborg sedan 2021

UTBILDNING:

Juristexamen 2008.

Advokat sedan 2018.

SPRÅK:

Svenska, Engelska, Polska (grundläggande nivå)

Joakim Sjöberg

Telefon:

0762 13 82 88
UTBILDNING:

Juris kandidatexamen 2006.

Advokat sedan 2012.

YRKESVERKSAMHET:

Förvaltningsrätten i Göteborg 2006-2007.

Tingsmeritering vid Vänersborgs tingsrätt 2007-2009.

Biträdande jurist Advokaterna Melin och Fagerberg 2009-2012.

Delägare, Allmänna Advokatbyrån 2012

SPRÅK:

Svenska, Engelska

UTBILDNING:

Juris kandidatexamen 1990.

Advokat sedan 2001.

YRKESVERKSAMHET:

Tingsmeritering vid Halmstads tingsrätt 1990-1993.

Byrådirektör på KFM, Älvsborgs län.

Biträdande jurist och advokat på advokatfirman Lindström & Partner 1996-2002.

Delägare, Allmänna Advokatbyrån.

SPRÅK:

Svenska, Engelska

Ann-Cathrine Söderström

UTBILDNING:

Juris kandidatexamen 1985.

Advokat sedan 2005.

YRKESVERKSAMHET:

Biträdande jurist vid Gunnar Dellborgs Advokatbyrå AB 2000-2003.

Biträdande jurist och advokat vid Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg AB 2003-2009.

Delägare i Odevalls Advokatbyrå 2009-2011.

Delägare, Allmänna Advokatbyrån.

ANNAN ERFARENHET:

Mångårig erfarenhet av personskador och ansvarsskador som handläggare vid försäkringsbolag.

SPRÅK:

Svenska, Engelska