Om Oss

Anrik och välrenommerad advokatbyrå

Allmänna Advokatbyrån i Göteborg är en välrenommerad advokatbyrå.

Verksamma sedan år 1926.

År 1999 blev Allmänna advokatbyrån i Göteborg en privatägd advokatbyrå. När advokaterna ombildade byrån fanns det en mycket spännande historia i väggarna.

Allmänna advokatbyrån i Göteborg har funnits i olika skepnader sedan år 1926. Verksamheten startade på Köpmansgatan 28 och har fortgått fram tills nu.

Inledningsvis var byrån en strikt rättshjälpsenhet i Göteborgs stads regi.

När rättshjälpslagen tillkom år 1972 inrättades Allmänna advokatbyrån i Göteborg. Advokatbyrån var då en statlig advokatbyrå och det fanns flera i landet.

Flertalet skickliga jurister och advokater har arbetat på byrån genom åren. Många gick sedan vidare och blev domare, åklagare och advokater i andra sammanhang.

Samtliga statliga advokatbyråer avvecklades emellertid 1998/1999 med motiveringen från justitieministern Laila Freivalds att staten inte längre skulle bedriva advokatverksamhet.

År 1999 blev Allmänna advokatbyrån en privat advokatbyrå med privat ägande. De som bildade byrån fattade då enhälligt beslutet att namnet skulle kvarstå.

Vårt mål är, då som nu, att ge högklassig juridisk vägledning med närvaro, total klientlojalitet och stor tillgänglighet.


Snart fyller vi 100 år.