Allmänna Advokatbyrån i Göteborg

Väletablerad advokatbyrå sedan 1926

Vi är en välrenommerad advokatbyrå med skickliga och engagerade advokater och jurister inom brottmål, familjerätt, fastighetsrätt, konsumenträtt, migrationsrätt m.m. Vi har bland annat lång erfarenhet av att åta oss uppdrag som offentlig försvarare, privat försvarare och målsägandebiträde. Men du kan även ta hjälp av någon av våra advokater eller jurister, även om en sak inte nödvändigtvis kommer gå till en domstol. Vi hjälper dig också med att ansöka om rättsskydd och rättshjälp. Välkommen!

Verksamhetsområden