Verksamhetsområden

Fastighetsrätt och Entreprenadrätt

Vi åtar oss uppdrag inom fastighets- och entreprenadrättens alla områden.

Vad innebär fastighetsrätt och entreprenadrätt?

Här nedan redogör vi för de olika delarna man bör känna till:

Fastighetsrättens allmänna del

Fastighetsrättens allmänna del handlar i stort om det rättsliga förhållandet mellan enskilda och regleras främst i jordabalken. Det kan handla om allmän rådgivning vid exempelvis försäljning av fastighet, ingående av entreprenadkontrakt eller hur man lämpligen agerar om man är – eller riskerar att bli – inblandad i en rättslig tvist. Det kan vidare röra sig om upprättande av handlingar, exempelvis köpekontrakt, gåvobrev, servitut eller arrende eller att granska avtal inför kontraktskrivning. Vi agerar vidare som ombud vid rättsligt förfarande i domstol.

Fastighetsrättens speciella del

Fastighetsrättens speciella del rör i stort alla de andra lagar som inte hör till den allmänna fastighetsrätten och där kommuner eller myndigheter utövar makt mot enskilda. Vi har en bred erfarenhet inom området samt ett bra kontaktnät för det fall sakkunnig behöver anlitas i ett uppdrag. Uppdrag inom denna rättsliga disciplin kan avse ärenden som rör miljöbalken, exempelvis vattenverksamhet, miljöfarlig verksamhet eller grannelagsrättsliga frågor. Det kan vidare avse att utreda om fastighetsbildning, exempelvis avstyckning av tomt, är möjlig, eller att biträda i ärenden om bygglov eller i olika hörandefrågor.

Om Entreprenadrätt

Entreprenadrätten är reglerad i lag men även i olika allmänna bestämmelser, exempelvis AB, ABS, ABT. De uppdrag vi åtar oss kan avse att vara ombud för ett företag som inte får betalt för utfört arbete i en byggnadsentreprenad. Vi kan även vara ombud för en beställare, exempelvis en konsument, som blir instämd i domstol. Vi kan vidare hjälpa dig att granska kontrakt inför tecknande därav eller ge allmän rådgivning om hur ett uppkommet problem lämpligen skall lösas eller hur potentiella problem på ett bra sätt kan undvikas.

Vi hjälper dig bland annat med:

  • Allmän rådgivning
  • Ingående av entreprenadkontrakt
  • Hur man agerar om man riskerar inblandning i en rättslig tvist
  • Uppträdande av handlingar
  • Granska avtal inför kontraktskrivning 

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Allmänna Advokatbyrån använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies