Verksamhetsområden

Försäkrings- och Skadeståndsrätt

Vi har gedigen erfarenhet av personskadereglering och tvister med försäkringsbolag.

Att råka ut för en svår olycka, en svår sjukdom eller att bli felbehandlad i vården är en stor förändring i livet. Då behöver Du få veta Dina rättigheter.

Vi har gedigen erfarenhet av personskadereglering och tvister med försäkringsbolag. Drabbas Du av personskada i trafiken har försäkringsbolagen en gemensam överenskommelse om att Du kostnadsfritt på bolagets bekostnad får anlita juridiskt ombud. 

Vi hjälper Dig också i ärenden gällande sjukpenning, sjukersättning, arbetsskadelivränta och övriga samordningsförmåner.