Verksamhetsområden

Konsumenträtt

Vi åtar oss uppdrag som ombud i tvister för både konsumenter och näringsidkare.

Vi hjälper privatpersoner som är missnöjda med en vara eller tjänst som köpts av t.ex. en bilhandlare eller hantverkare. Vi har också stor erfarenhet av att företräda näringsidkare i konsumenttvister.Tvisten kan exempelvis gälla en felaktig badrumsrenovering, felaktiga fakturor eller att den köpta varan inte överensstämmer med vad som kan anses följa av avtalet.

Konsumenter som har anmärkningar på en vara eller tjänst har möjlighet att få hjälp av en kommunens konsumentvägledare. Man kan också vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kan ge en rekommendation om hur parterna ska lösa tvisten. Om nämndens beslut inte efterföljs kan den andra parten föra saken vidare till domstol.

Vi kan lämna allmän rådgivning om hur ett uppkommet problem lämpligen ska lösas. Vi åtar oss också uppdrag som ombud i domstolsprocesser för både konsumenter och näringsidkare.