Verksamhetsområden

Socialrätt, LVU, LRV/LPT samt LVM

Vi på Allmänna Advokatbyrån har gedigen erfarenhet av att arbeta som ombud och offentliga biträden i mål som gäller samtliga tvångslagstiftningar.

Vi företräder regelbundet patienter inom psykiatrin som tvångsvårdas enligt LPT/LRV samt personer som riskerar omhändertagande på grund av ett misstänkt missbruk, enligt LVM.

Vad gäller vård enligt LVU så är våra advokater ofta engagerade som offentliga biträden för föräldrar vars barn hotas av tvångsomhändertagande enligt LVU, samt arbetar som ställföreträdare för barn som utreds för sådan tvångsvård.

I samtliga dessa ärenden är det av stor vikt att de inblandade personerna får ett offentligt biträde som har god erfarenhet av samspelet mellan domstolen och de sociala myndigheterna. Allmänna advokatbyrån har genom vår långa erfarenhet av socialrätten goda insikter i parternas agerande i dessa mål.