Verksamhetsområden

Brottmål och straffrätt

Uppdrag vi åtar oss inom brottmål och straffrätt:
Offentlig försvarare och privat försvarare
Målsägandebiträde
Särskild företrädare för barn

Offentligt försvar

När någon är misstänkt för ett brott har denne i regel rätt till en advokat. Den misstänkte har rätt att begära vilken advokat som helst, en förutsättning är att advokaten kan åta sig uppdraget.

Advokaten ska ta tillvara den misstänktes rättigheter i alla avseenden, såväl under förundersökningen som vid en eventuell rättegång. Det är viktigt att den offentliga försvararen är aktiv redan i ett tidigt skede under förundersökningen. Advokaten har rätt att få tillgång till samma utredningsmaterial som polis och åklagare. Advokaten har rätt att begära ytterligare förhör med redan hörda personer och kan begära förhör med personer som den misstänkte bedömer är viktiga och som polisen inte har förhört. Många brott kan vidare läggas ned redan under förundersökningen.

För det fall att den misstänkte är anhållen eller häktad står han/hon i ständig och regelbunden kontakt med sin advokat för att få vägledning genom hela rättsprocessen avseende frihetsberövandet.

Under rättegången biträder advokaten klienten rörande allt som kan uppkomma. Advokaten håller förhör med målsägande och vitten för att föra fram klientens sak. Likaså ställer advokaten frågor till klienten och driver klientens inställning med total lojalitet. Det råder tystnadsplikt mellan klienten och advokaten.

Att misstänkas för brott kan vara en stor påfrestning för den enskilde. Vi på allmänna advokatbyrån har lång erfarenhet av offentliga försvarar uppdrag i alla typer av ärenden och ger Dig som misstänkt en professionell och aktiv vägledning genom hela processen.

Målsägandebiträde

När någon blir utsatt för brott har denne ofta rätt till ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet ska vara ett stöd för den utsatte genom hela det rättsliga förfarandet och tillvara ta klientens intressen i alla avseenden. En viktig uppgift för målsägandebiträdet är att även bistå målsäganden att föra talan om skadestånd, s.k. enskilt anspråk i anledning av brottet.

Vi på allmänna advokatbyrån har lång och gedigen erfarenhet av att verka som målsägandebiträde. Vi ger dig ett personligt engagemang och vägledning direkt efter polisanmälan och genom hela förundersökningen och under en eventuell rättegång. Vi är med på polisförhör vid behov, förbereder dig inför rättegången, hjälper dig att räkna ut skadestånd och driver din skadeståndstalan under förhandlingen i tingsrätten och finns med som ett stöd under hela rättegången. Vår målsättning är att du som brottsoffer ska känna dig trygg under hela processen.

Du har rätt att begära en viss jurist eller advokat som målsägandebiträde. Om du inte har något önskemål utser rätten ett ombud. Kostnader för målsägandebiträdet ersätts alltid av staten.

Vi har stor vana av att bistå brottsoffer som lever under hot och har ett brett samarbete med exempelvis kvinnojourer och skyddade boenden.

Särskild företrädare för barn

Ett barn som misstänks ha blivit utsatt för brott från en närstående företrädas oftast av en advokat som utsetts som dennes särskilda företrädare. Vi har lång erfarenhet av att företräda barn som särskild företrädare.  

KONTAKT

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Allmänna Advokatbyrån använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies